Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Khóa học dành cho Cán bộ Quản lý Giáo dục tại các Trường Đại học Việt Nam 2017 (UNILEAD 2017)

Khóa học này do Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) phối hợp tổ chức cùng Trường Đại học Tổng hợp Oldenburg (Đức).
Khóa học bao gồm 2 giai đoạn: Học online tại Việt Nam cũng như học trực tiếp tại Trường Đại học Tổng hợp Oldenburg, trong năm 2017.
Nội dung bao gồm: Kiến thức cơ bản về Quản lý Dự án, Tài chính và Đầu tư và Quản lý nhân lực.
Yêu cầu cơ bản: Có 2 năm làm công tác quản lý và tiếng Anh tốt.
Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 26/10/2016.

Thông tin chi tiết về khóa học cùng đơn đăng ký có thể tìm thấy tại đường link này:

Thông báo đính kèm!