Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Vinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức 2 (mã phương thức 100) và phương thức 6 (mã phương thức 402) như sau.

1. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 100

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) được xác định theo từng ngành tuyển sinh và không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Thí sinh có tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên và không có môn thi nào từ 1,0 điểm trở xuống là đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào ngành tương ứng. Điểm sàn không nhân hệ số bài thi/môn thi, không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ và không sử dụng điểm bảo lưu những năm trước để xét tuyển.

2. Phương thức 6: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy và năng lực năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 402

Thí sinh có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và có kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2022:

Điểm xét tuyển = (Điểm thi + Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực (nếu có), trong đó điểm bài thi của thí sinh được quy về điểm 30.

Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm nhận hồ sơ xét tuyển) từ 17.00 điểm.

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Tầng 1, Nhà Điều hành Trường Đại học Vinh (Số 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An), Điện thoại: 0238.898 8989.