Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

THÔNG BÁO Lịch nộp hồ sơ bổ sung, cấp phiếu đón tiếp và khám sức khoẻ cho sinh viên khoá 62 nhập học năm 2021