Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2020

Ngày 19/12/2020

Sáng

Từ 7h00: Họp cán bộ coi thi

Từ 8h00: Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, phổ biến Quy chế thi

Chiều

Thi môn Cơ bản

Ngày 20/12/2020

Sáng

Thi môn Cơ sở

Chiều

Từ 13h00: Thi môn Ngoại ngữ

Từ 16h00: Thi vấn đáp cho thí sinh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

Thực hiện quy định hiện hành về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Nhà trường yêu cầu tất cả thí sinh phải đeo khẩu trang trong khu vực thi.