Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo: Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2022 ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Vinh thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi và thời gian thi năng khiếu năm 2022 ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất như sau:

Xem File đính kèm