Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh vào đại học và cao đẳng năm 2008

Hội đồng tuyển sinh vào đại học và cao đẳng Trường Đại học Vinh thông báo:

      - Nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 04/8/2008 đến ngày 20/8/2008.
      - Nội dung đơn cần ghi rõ:
+ Họ và tên
+ Số báo danh
+ Môn thi cần phúc khảo
      “Nộp kèm theo 01 phòng bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận”
      - Địa điểm nộp đơn: Tại phòng Đào tạo Đại học Vinh – 182 lê Duẩn – Thành phố Vinh.
Phòng Đào tạo