Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh

Thực hiện Quy chế làm việc, Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 23/3/2022 của Hội đồng trường về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp, hội nghị, hoạt động giám sát năm 2022, sáng ngày 06/8/2022, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp chuyên đề) về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

Tham dự các kỳ họp có đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại biểu được mời tham dự gồm có: Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị cấp 2 của Nhà trường; Ban xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì kỳ họp

Căn cứ tờ trình của Hiệu trưởng Nhà trường, hồ sơ tài liệu được Thường trực Hội đồng trường chuẩn bị, Hội đồng trường đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày một số nội dung của Đề án

Tiếp tục khẳng định việc chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh là bước đi đúng đắn để xây dựng và phát triển Nhà trường trong thời kỳ hội nhập sâu với giáo dục đại học thế giới, Hội đồng trường đã thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh.

Tuy nhiên, Ban xây dựng Đề án cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện: Mục tiêu phát triển Đại học; Mô hình tổ chức; Cơ chế hoạt động, phân cấp, phân quyền; Lộ trình và nguồn lực đảm bảo quá trình triển khai thực hiện; Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động Đại học Vinh; một số nội dung khác theo kết quả thẩm tra, góp ý của thành viên Hội đồng trường.

PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng trường trình bày báo cáo thẩm tra Đề án

Tại kỳ họp, Hội đồng trường cũng đã thống nhất cơ bản nội dung Sứ mạng, Tầm nhìn; Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045. Hội đồng yêu cầu Ban xây dựng cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa theo kết quả thẩm tra, góp ý của thành viên Hội đồng trường; trình Đảng ủy Nhà trường cho ý kiến trước khi Hội đồng trường quyết định.

Một số ý kiến phát biểu tại kỳ họp

Dự kiến sau khi Ban xây dựng nghiên cứu, tổ chức chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề án chuyển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh; Sứ mạng, Tầm nhìn; Chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2045 và các hồ sơ tài liệu liên quan, Thường trực Hội đồng trường sẽ chỉ đạo hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ tài liệu liên quan để trình Hội đồng trường quyết định trong tháng 9/2022.

TS. Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng trường kết luận kỳ họp

Quang cảnh kỳ họp thứ mười một

TT. ĐHV

Tin liên quan

Xem thêm