Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Yêu cầu báo cáo kết quả việc thành lập Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên

Tuy nhiên, cho đến nay đã quá thời hạn theo quy định, Nhà trường mới chỉ nhận được báo cáo chưa đầy đủ của khoa Luật, khoa Kinh tế, Trường THPT Chuyên và đã hướng dẫn các đơn vị này bổ sung, hoàn thiện; còn lại các khoa, viện vẫn chưa hoàn thành các nội dung theo yêu cầu. Để có số liệu và cơ sở cho Nhà trường ban hành các quyết định thành lập BLL cựu HSSV các cấp, giúp cho việc tổ chức và quản lý công tác cựu HSSV được bài bản và hiệu quả; đây cũng là tiêu chí quan trọng trong kiểm định, đánh giá trường đại học, vì vậy, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện, trường THPT Chuyên khẩn trương hoàn thiện các nội dung: Thành lập và trình Nhà trường ban hành quyết định công nhận BLL cựu HSSV các cấp; Tham mưu và giới thiệu danh sách cựu HSSV tiêu biểu để kiện toàn BLL lâm thời cựu HSSV Trường Đại học Vinh; Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của BLL cựu HSSV phù hợp với tính chất, đặc điểm, đặc thù nghề nghiệp và địa bàn hoạt động của cựu HSSV; Tổ chức diễn đàn để kết nối và tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu giữa các thế hệ cựu HSSV; Thống kê danh sách cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác để Nhà trường có các hoạt động tôn vinh, kết nối...

Sau khi hoàn thành các công việc trên, yêu cầu các đơn vị tổng hợp và gửi báo cáo về Trường qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 16h00’ ngày 30/8/2018 (Chuyên viên Phạm Thị Quỳnh Như, máy lẻ 399, điện thoại di động: 0949.785557); bản mềm văn bản gửi về hộp thư: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa, viện, trường THPT Chuyên đôn đốc, rà soát và nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Đơn vị nào không hoàn thành thì Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng Nhà trường./.