Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 49/2022 - 11/4/2022: Phan Sinh

Seminar24/03/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 48/2022 - 24/3/2022: PGS.TS Nguyễn Thị Hường

Seminar24/03/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 47/2022 - 23/4/2022: Trần Đức Thành

Seminar24/03/2022
Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

MS 46/2022 - 16/4/2022: Trần Đức Thành

Seminar24/03/2022
Lịch Seminar Phòng Đào tạo

Lịch Seminar Phòng Đào tạo

MS 45/2022 - 25/3/2022: TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh

Seminar23/03/2022