Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục

- Tên seminar: ghiên cứu ứng dụng phương pháp tích cực theo hướng tích cực hóa người học trong dạy học kỹ thuật động tác ở khoa GDTC Trường Đại học Vinh
- Thời gian: Từ 07giờ 00, Thứ 7ngày 26/2/2022
- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC
- Người trình bày:  Châu Hồng Thắng
- Đơn vị: Khoa Giáo dục Thể chất