Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

1. Tên seminar: “Xây dựng các tỉnh, thành phố ven biển thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.
2. Thời gian 7h30 Thứ 2 ngày 28/11/2022
3. Địa điểm. Phòng học 305 Giảng đường A
4. Người trình bày: Lê Duy Hiếu
5. Đơn vị: Bộ môn đường lối quân sự