Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

- Tên seminar: "Phuong pháp dạy học bằng sơ đồ tư duy trong môn PPDH TD cho SV GDTH Trường Đại học Vinh".

- Thời gian: Từ 13giờ 30, CN ngày 13/11/2022

- Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC

- Người trình bày: Đậu Bình Hương

- Đơn vị: Bộ môn PPGD, khoa GDTC