Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Giáo dục thể chất

Tên Seminar: Thực trang và biện pháp nâng cao thể lực cho nữ sinh khoa Giáo dục tiểu học trường sư phạm Đại học Vinh.

Thời gian: Từ 7h30  26  tháng 03 năm 2023

Địa điểm: Văn phòng Khoa GDTC

Người trình bày:  Phan Sinh

Đơn vị:  Bộ môn Bóng – Điền kinh, khoa GDTC