Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Seminar: An Introduction to Education systems of South African

Người báo cáo: Lê Thị Thuý Hà

Thời gian: 18h30-22h30 thứ 7 ngày 01.10.2022

Địa điểm: VPK tầng 2 Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Đơn vị: Khoa SPNN