Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên seminar : Comment améliorer l’expression écrite en français pour les étudiants d’anglais à l’Université de Vinh.
Người trình bày : Nguyễn Lê Hoài Thu
Thời gian : từ 7h đến 11h, ngày 5/11/2022
Địa điểm : Phòng Lab tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào
Đơn vị : Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm Ngoại ngữ