Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên Seminar: Tập huấn thiết kế tài liệu bổ trợ (worksheet) và đề kiểm tra (test) cho học phần KNTH Tiếng Anh 2 và Nghe-nói TA1
- Thời gian: , ngày 27/02/2022
- Địa điểm: Trực tuyến qua Zoom ID: 804 967 6744
- Người trình bày: ThS. Hoàng Tăng Đức

- Đơn vị: Khoa SPNN