Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

- Tên seminar: Using multiple iterms as one testing method.

- Thời gian: 14h00 ngày 31/05/2022

- Địa điểm: Phòng lab tầng 2, Thư viện Trường ĐH Vinh

- Người trình bày:Vũ Thi Việt Hương

- Đơn vị: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ