Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Tên seminar : Các điểm ngữ pháp cơ bản trong giáo trình Hán ngữ quyển 1 học phần tiếng Trung 1
Người trình bày : Hoàng Thị Chung
Thời gian : từ 7h đến 11h, ngày 13/8/2022
Địa điểm : Phòng Lab tầng 2 thư viện Nguyễn Thúc Hào
Đơn vị : Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành, khoa Sư phạm Ngoại ngữ