Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên semina: Đề cương chi tiết học phần Kiến trúc và đồ án theo phương pháp dạy học đồ án/ dự án

Người trình bày: Nguyễn Thị Kiều Vinh

Thời gian: từ 7h30 ngày 01/10/2022

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn Cơ sở xây dựng