Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên seminar: Sử dụng phần phềm Sap 2000 trong thiết kế phân tích kết cấu

Người trình bày: Nguyễn Tuấn Anh

Thời gian: từ 14h00 ngày 11/01/2022

Địa điểm: Phòng B1. 101

Đơn vị: Bộ môn XDDD&CN