Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Khoa Xây dựng

Tên semina: Nội dung và phương pháp hướng dẫn Đồ án môn học Kinh tế Xây dựng
Người trình bày: Nguyễn Minh Thư
Thời gian: từ 14h30 ngày 30/06/2022
Địa điểm: Phòng B1. 101
Đơn vị: Bộ môn Cầu đường