Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

Tên seminar: Quyền con người của phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam

Thời gian: 06/12/2022.

Địa điểm: VPK Khoa Luật học.

Người trình bày: ThS. Bùi Hạnh Phúc.

Đơn vị: Khoa Luật học, Trường KHXH&NV