Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Kinh tế

Tên Seminar: Một số nội dung mới cần trao đổi trong Nghị định 15, 41/NĐ-CP: Cập nhật quy định mới về chính sách miễn giảm thuế

Thời gian: 8h00 ngày 10/12/2022

Địa điểm: Văn phòng khoa Kế toán

Người trình bày: Nguyễn Anh Tú

Đơn vị: Khoa Kế toán, Trường Kinh tế, trường Đại học Vinh