Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên Seminar: Changes in fungal communities during tea fermentation process
- Người thực hiện: TS. Trần Huyền Trang
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- Thời gian: Từ 19.30 ngày 13/12/20212 
- Địa điểm: Trực tuyến qua MS Team
- Đơn vị: Khoa Sinh học, Trường Sư phạm