Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên Seminar:  Một số trao đổi về dạy học thực hành theo dự án học phần Ứng dụng ICT trong giáo dục.

- Thời gian:  7h30 ngày 04/01/2023

- Địa điểm:  Văn phòng Khoa Tin học

- Người trình bày:  ThS. Phạm Thị Thu Hiền

- Đơn vị:  Khoa Tin học - Trường Sư phạm