Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên seminar: Góp ý Giáo trình Sinh thái và Môi trường
Người báo cáo: TS. Đào Thị Minh Châu và TS. Nguyễn Thị Việt
Thời gian: Từ 7h45 ngày 26/03/2023
Địa điểm: Phòng họp trực tuyến
https://teams.microsoft.com/l/message/19:gvbJC5jTwdIUfBLFYrSxOto0vzeTiUqxrI4eSKGdKcs1@thread.tacv2/1679454571254?tenantId=4ef78439-6d6c-4ea0-ab14-49b9284ab4c9&groupId=fcc2b88e-c96e-4ec2-9f43-025b7b122f96&parentMessageId=1679454571254&teamName=C%C3%A1n%20b%E1%BB%99%20Khoa%20Sinh%20h%E1%BB%8Dc&channelName=General&createdTime=1679454571254&allowXTenantAccess=false
Đơn vị: Khoa Sinh học – Trường Sư phạm