Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

 Tên seminar: Một số công cụ đa phương tiện ứng dụng trong đánh giá dạy học Tin học 
- Thời gian: 7h30, Chủ nhậtngày 12/11/2023

- Địa điểm: Văn phòng khoa Tin học, nhà A0
- Người trình bàyTSPhan Lê Na
- Đơn vị: Khoa Tin học