Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Nội dung: Phát triển năng lực toán học cho học sinh thông qua khai thác công nghệ thông tin trong dạy học nội dung Hàm số và Đồ thị ở lớp 10.

Người báo cáo: TS. Thái Thị Hồng Lam

Đơn vị: Khoa Toán, trường Sư phạm, trường ĐH Vinh

Thời gian: Từ 8h ngày 10/11/2023

Địa điểm: A1-206