Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên seminar: Xây dựng đề cương chi tiết các chuyên đề cơ sở ngành phục vụ đào tạo cao học chuyên ngành Địa lí học.

- Thời gian: 14h00 – 17h30, ngày 01 tháng 02 năm 2024

- Địa điểm: A1. 205

- Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh

- Đơn vị: Khoa Địa lí, trường Sư phạm.