Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

- Tên seminar: “Rà soát, điều chỉnh Khung CTĐT các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa Hóa học theo Kế hoạch 06/KH-ĐHV ngày 21/1/2022”
- Thời gian: 20 giờ, ngày 07/3/2022
- Địa điểm: Online qua Microsoft team  
- Người trình bày: PGS.TS. Lê Đức Giang
- Đơn vị: Khoa Hóa học