Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Trường Sư phạm

Tên báo cáo: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần Âm nhạc tiếp cận CDIO

- Người báo cáo: Ths. Võ Trọng Vinh

- Thời gian: 19h - 22h30, thứ 6 ngày 27/5/2022

- Địa điểm: Văn phòng khoa Giáo dục Mầm non

- Đơn vị: Khoa Giáo dục Mầm non