Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

- Tên seminar: Thực nghiệm ứng dụng hệ mờ và mạng nơron trong điều khiển robot
- Thời gian: 13h30 ngày 3/11/2022
- Địa điểm: Phòng Tự động hóa công nghiệp, Cơ sở 2 trường Đại học Vinh
- Người trình bày: Tạ Hùng Cường 
- Đơn vị tổ chức: Tổ điều khiển tự động, Viện Kỹ thuật và công nghệ