Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

 Tên Seminar: Thông qua nội dung bản thảo giáo trình "Dung sai kỹ thuật đo"

- Thời gian: 8h00, Thứ 2, ngày 24/01/2022.

- Địa điểm: Xưởng Thực hành ô tô - Cơ sở 2

- Người trình bày: Lương Ngọc Minh

- Đơn vị: Bộ môn CNKT Ô tô - Viện Kỹ thuật và Công nghệ