Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Kỹ thuật và Công nghệ

- Tên Seminar: Nghiên cứu kết hợp FuzzySVM-CIL và thủ tục giảm mẫu Tomek Links+KNN cho phân lớp dữ liệu mất cân bằng hai nhãn lớp

- Thời gian: 07h30 ngày 05/03/2022

- Địa điểm: Online  

- Người trình bày: ThS. Võ Đức Quang

- Đơn vị: Bộ môn KHMT & CNPM