Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Lịch Seminar Viện Nghiên cứu và đào tạo trực tuyến

- Tên Seminar: Trao đổi về mô hình chuyển đổi số bậc trung học phổ thông
- Thời gian: 13h:30, ngày 14/01/2022
- Địa điểm: Tầng 6, nhà điều hành.
- Người trình bày: Trần Xuân Sang, Lê Văn Điệp, Ngô Thị Cẩm Vân

- Đơn vị: Trung tâm nghiên cứu và chuyên giao công nghệ giáo dục số