Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

LINK ẢNH LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG CHO TÂN CỬ NHÂN, KỸ SƯ NĂM 2022