TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo xét tuyển đại học chính quy Đợt 2 năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án số 725/ĐA-ĐHV ngày 16/6/2022 của Trường Đại học Vinh về tuyển sinh năm 2022, Nhà trường thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406 (*), như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và điều kiện dự tuyển đợt 2: XEM TẠI ĐÂY

- Chỉ tiêu theo ngành/chuyên ngành, theo từng phương thức xét tuyển.

- Thí sinh thỏa mãn các điều kiện đã công bố trong đề án tuyển sinh và chưa nhập học vào bất kỳ cơ sở đào tạo nào trong năm 2022.

2. Phương thức xét tuyển:

2.1. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Mã phương thức xét tuyển 100

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, chuyên ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp đăng ký xét tuyển + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).

- Trong đó các ngành: Sư phạm tiếng Anh điểm môn thi tiếng Anh hệ số 2; Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non điểm thi môn năng khiếu hệ số 2.

2.2. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) - Mã phương thức xét tuyển 200

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Các ngành sư phạm chỉ áp dụng xét đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022; các ngành khác (ngoài sư phạm) tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2021 trở về trước (thí sinh tự do).

Nguyên tắc xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển theo ngành, chuyên ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Điểm xét tuyển là điểm tổng kết lớp 12 với các môn học trong tổ hợp theo quy định mỗi ngành tại phụ lục kèm theo.

Điểm xét tuyển = (Điểm cả năm môn 1 + Điểm cả năm môn 2 + Điểm cả năm môn 3) + (Điểm ƯT theo đối tượng + Điểm ƯT theo khu vực nếu có).

- Trong đó các ngành: Sư phạm Tiếng Anh điểm môn tiếng Anh hệ số 2; Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non điểm môn năng khiếu hệ số 2.

2.3. Phương thức 4: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - Mã phương thức xét tuyển 405  

Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất, thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

- Ngành Giáo dục Mầm non có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Môn 1 + Môn 2 + điểm ưu tiên × 2/3   ≥   12,67 điểm và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   21 điểm.

- Ngành Giáo dục Thể chất có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

Môn 1 + Môn 2 + điểm ưu tiên × 2/3   ≥   12 điểm và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   19 điểm.

2.4. Phương thức 5: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - Mã phương thức xét tuyển 406

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập lớp 12 của thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp với thi tuyển năng khiếu cho 2 ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất thỏa mãn đủ các điều kiện sau:

- Ngành Giáo dục Mầm non:

Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi, hạnh kiểm loại Khá trở lên và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   24 điểm

- Ngành Giáo dục Thể chất:

Học lực lớp 12 xếp loại Khá, hạnh kiểm loại Khá trở lên và

Môn 1 + Môn 2 + Điểm thi năng khiếu + điểm ưu tiên   ≥   24 điểm

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

3.1. Đối với các ngành sư phạm sử dụng các mã phương thức xét tuyển 100, 200, 405, 406 thí sinh phải có hạnh kiểm của năm học lớp 12 THPT đạt từ loại Khá trở lên, không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp. Ngành Giáo dục thể chất chỉ tuyển những thí sinh có thể hình cân đối: Nam cao 1,65m, nặng 45 kg trở lên và Nữ cao 1,55m, nặng 40 kg trở lên.

3.2. Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT - Mã phương thức 200

- Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên và ngành Điều dưỡng khi:

a) Học lực lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên, trừ các trường hợp quy định tại mục b;

b) Học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên đối với các ngành Giáo dục thể chất và ngành Điều dưỡng.

- Phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT đối với các ngành sư phạm tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên; các ngành khác (ngoài sư phạm) tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 12, điểm xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (điểm chưa nhân hệ số nếu có);

3.3. Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo ngành, chuyên ngành, theo từng phương thức xét tuyển và theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được phân bổ.

4. Tổ chức đăng ký xét tuyển các đợt 2 năm 2022, như sau:

Thí sinh đăng ký xét tuyển và làm theo hướng dẫn trên cổng tuyển sinh của Trường Đại học Vinh tại: http://tuyensinhchinhquy.vinhuni.edu.vn

- Thời gian đăng ký: Từ 8 giờ 00', ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

- Lệ phí xét tuyển: 20.000 đồng/nguyện vọng.

- Hồ sơ đăng ký theo mã phương thức: 100 và 405 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trực tuyến); Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (bản scan hoặc chụp ảnh), Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản scan hoặc chụp ảnh); Học bạ (bản scan hoặc chụp ảnh).

- Hồ sơ đăng ký theo mã phương thức: 200 và 406 gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu trực tuyến); Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản scan hoặc chụp ảnh); Học bạ (bản scan hoặc chụp ảnh).

5. Thông tin liên hệ và hỗ trợ thí sinh:

- Số điện thoại tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ đăng ký xét tuyển tại link:

https://vinhuni.edu.vn/danh-sach-can-bo-ho-tro-cong-tac-tu-van-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022-truong-dai-hoc-vinh-c06.01l0v0p0a38512.html

- Link zalo tham gia nhóm thí sinh tuyển sinh đợt 2: https://zalo.me/g/hcstta202

- Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/daihocvinh182leduan

- Website: https://vinhuni.edu.vn

- Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Vinh, địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0238.898 8989.

Thông tin chi tiết thí sinh tra cứu tại Đề án tuyển sinh năm 2022 trên website.