Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Thông điệp của hiệu trưởng

Thông điệp của hiệu trưởng

Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2020-2025. Chúng ta đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ và quyết tâm phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, thuộc tốp 500 đại học hàng đầu châu Á