Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Nghiên cứu sinh Trần Thị Lê Na bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngành Quản trị kinh doanh.

Nghiên cứu sinh Trần Thị Lê Na bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngành Quản trị kinh doanh.

Ngày 11/3/2022, Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, NCS Trần Thị Lê Na đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Ngành Quản trị kinh doanh.

THÔNG BÁO30/05/2022
Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hóa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nền móng thuộc ngành Kỹ thuật và công nghệ Xây dựng

Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hóa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nền móng thuộc ngành Kỹ thuật và công nghệ Xây dựng

Ngày 15/12/2021, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Hóa đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Nền móng, Công trình ngầm thuộc ngành Kỹ thuật và công nghệ Xây dựng tại Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia Xây dựng Moscow,...

THÔNG BÁO30/05/2022
Kết quả Giải Thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022

Kết quả Giải Thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2022

Ban Tổ chức công bố kết quả Giải Thể thao Công đoàn Trường Đại học Vinh năm 2021 chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 71...

THÔNG BÁO23/05/2022
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Vinh thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

THÔNG BÁO16/05/2022