Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 23/2022 - 02/3/2022: PGS.TS. Lê Đức Giang

Seminar01/03/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 22/2022 - 05/3/2022: NCS. Hà Anh Tuấn

Seminar28/02/2022
Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Lịch Seminar Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

MS 21/2022 - 27/02/2022: ThS. Hoàng Tăng Đức

Seminar28/02/2022
Lịch Seminar Trường Kinh tế

Lịch Seminar Trường Kinh tế

MS 20/2022 - 18/03/2022: Đỗ Thị Phi Hoài

Seminar28/02/2022