Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động Năm học 2022 - 2023

Hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động Năm học 2022 - 2023

Hướng dẫn số 15/HD-CĐN ngày 12/10/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

THÔNG BÁO13/10/2022
Về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2022

Về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2022

Nhà trường quyết định chuyển thực hiện giờ làm việc mùa đông từ ngày 17/10/2022 đến ngày 16/4/2023.

THÔNG BÁO10/10/2022
Chương trình công tác tháng 10 năm 2022

Chương trình công tác tháng 10 năm 2022

Chương trình số 08/CTr-ĐHV ngày 06/10/2022

THÔNG BÁO06/10/2022
Báo cáo công tác tháng 9 năm 2022

Báo cáo công tác tháng 9 năm 2022

Báo cáo số 112/BC-ĐHV ngày 06/10/2022

THÔNG BÁO06/10/2022