Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Ấn tượng Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên “Lời ca dâng Bác”

Ấn tượng Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên “Lời ca dâng Bác”

Tối ngày 18/5/2023, trong không khí trang trọng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ 34, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Trường Đại học...

Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, là kim chỉ nam dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5/2023, Đoàn đại biểu của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn.

Hội đồng trường tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023

Hội đồng trường tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023

Ngày 16/5/2023, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh đã tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch công tác năm 2023.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình.