Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
THÔNG BÁO Lịch nộp hồ sơ bổ sung, cấp phiếu đón tiếp và khám sức khoẻ cho sinh viên khoá 62 nhập học năm 2021

THÔNG BÁO Lịch nộp hồ sơ bổ sung, cấp phiếu đón tiếp và khám sức khoẻ cho sinh viên khoá 62 nhập học năm 2021

Thực hiện Công văn số 236/ĐHV-CTCTHSSV ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng về việc đón tiếp và quản lý sinh viên trở lại học tập trung tại trường, Nhà trường hướng dẫn và thông báo lịch nộp hồ sơ bổ sung, nhận phiếu đón tiếp...

Tân sinh viên30/03/2022
Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Mẫu khai thông tin làm thẻ tích hợp cho sinh viên khoá 62

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Cẩm nang học sinh, sinh viên năm 2021

Trên cơ sở kế thừa kết quả biên soạn trước đây, cuốn cẩm nang HSSV 2021 đã được cập nhật, bổ sung thêm nhiều nội dung mới,