Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Các chương trình học bổng của DAAD (Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức) niên khoá 2011-2012

Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo các chương trình học bổng thiết thực cho cán bộ các trường đại học nhằm nâng cao chuyên môn, năng lực nghiên cứu và khuyến khích cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học niên khoá 2011-2012.

Sau đây là thông báo của DAAD:

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ CỦA DAAD
 
 
1.    Học bổng nghiên cứu dành cho Nghiên cứu sinh và Cán bộ khoa học trẻ.
 
2.    Chương trình mời lại/nghiên cứu chuyên sâu dành cho cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh.
 
3.    Các khóa học bổ sung (cao học) dành cho các nước đang phát triển.
 
4.    Học bổng thạc sỹ chuyên ngành Luật và Ngôn ngữ Đức.
 

5.  Học bổng đào tạo chuyên sâu ngành y (Không đào tạo bác sĩ chuyên khoa).

 
6. Học bổng hỗ trợ Chương trình học bổng Chính phủ Việt nam.
 
 
Để biết thêm chi tiết mời cán bộ, giảng viên xem thông tin đính kèm!
 
 

Cac_chuong_trinh_hoc_bong_DAAD_101903085106.doc