Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Triển khai phương án dạy học trong học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Thông báo14/02/2022
KH Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường ĐH Vinh

KH Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường ĐH Vinh

KH Triển khai công tác an ninh trật tự trường học và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại Trường ĐH Vinh

Thông báo10/02/2022
THƯ VIỆN – NGUỒN LỰC THÔNG TIN

THƯ VIỆN – NGUỒN LỰC THÔNG TIN

THƯ VIỆN – NGUỒN LỰC THÔNG TIN

Học liệu10/02/2022
Rà soát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính và thiết bị học trực tuyến

Rà soát sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính và thiết bị học trực tuyến

Thực hiện Công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn....

Thông báo10/02/2022