Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chương trình cấp học bổng tài năng IN - Wallonie – Bruxelles International IN.WBI Năm học 2009-2010

Kính gửi các Thầy, Cô giáo,

 
            Từ năm 2008-2009, trong khuôn khổ thúc đẩy việc tiếp đón sinh viên, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, đi học tập và nghiên cứu ở nước ngoài, Wallonie – Bruxelles International (WBI - Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie) thành lập chương trình cấp học bổng mới : học bổng tài năng IN.WBI.
 
            Chương trình học bổng IN.WBI dành cho những ứng viên có mong muốn theo học các khoá đào tạo chuyên sâu, hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu chuyên ngành, hoặc muốn hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại các trường Đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp hoặc trường được Cộng đồng tài trợ. 
 
            Cụ thể chương trình cấp học bổng như sau
 
 1.    Chương trình học bổng
-     Học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn ít nhất là một năm và được gia hạn tối đa là hai lần;
-    Học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng ;
 
 2. Lĩnh vực : Các lĩnh vực ưu tiên là những lĩnh vực thuộc kế hoạch MARSHALL của Vùng Wallonie :
-          vận tải và lo-gis-tic
-          cơ khí
-          khoa học đời sống
-          nông nghiệp -công nghiệp
-          hàng không – vũ trụ
 
Tất cả các lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng, đều có thể được xem xét.
 
3. Thời hạn nộp hồ sơ:
 
Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ thời hạn ít nhất là một năm : ngày 01 tháng 3 năm 2009 đối với năm học 2009 – 2010
 
Đối với học bổng nghiên cứu : nhận hồ sơ 3 lần một năm. Hai thời hạn nộp sắp tới là :
 
- Đối với thời gian học tập  giữa tháng 6 và tháng 9 năm 2009 : nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2009
 
- Đối với thời gian học tập dự kiến giữa tháng 10 năm 2009 và tháng 1 năm 2010 : nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 6 năm 2009
 - Đối với thời gian học tập  giữa tháng 2 và tháng 5 năm 2010 : nộp hồ sơ trước ngày 1 tháng 11 năm 2009 (chờ khẳng định)
 
                Phòng HTQT xin trân trọng gửi tới quí vị thông tin học bổng này. Để nhận được “Mẫu đơn xin cấp học bổng” và tài liệu cần thiết bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, quí vị chỉ cần gửi thư điện tử tới địa chỉ : duongwb@fpt.vn. (Văn phòng đại diện của Wallonie - Bruxelles tại Hà Nội)
 
Hồ sơ hoàn chỉnh của các ứng viên xin được gửi tới, hoặc qua bưu điện tới địa chỉ :
Wallonie – Bruxelles International - Service des Bourses d’excellence
A l’attention de M. Eric VANDELOOK
2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles – Belgique
 
- hoặc qua thư điện tử    :   e.vandelook@wbi.be