Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Chương trình học bổng năng lực lãnh đạo Australia

Học bổng năng lực lãnh đạo Australia (ALA) do cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) cung cấp với mục đích phát triển năng lực lãnh đạo và là cầu nối trong vùng châu Á – Thái Bình Dương. Học bổng dành cho những cá nhân có thành tích cao trong khu vực để tham gia vào các khóa học sau đại học Australia và chương trình phát triển năng lực lãnh đạo. Chương trình học phải liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên của AusAID bao gồm hỗ trợ người khuyết tật, tăng trưởng kinh tế, giáo dục, môi trường, an ninh lương thực, giới, quản lí nhà nước, y tế, quyền con người, hạ tầng cơ sở, ổn định khu vực, phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Tệp đính kèm:  hoc bong nang luc lanh dao Australia.zip