Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 173/2022 - 14/10/2022: TS. Nguyễn Quốc Thơ

Seminar12/10/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 172/2022 - 12/10/2022:  TS. Nguyễn Hữu Quang

Seminar12/10/2022
Lịch Seminar Trường Sư phạm

Lịch Seminar Trường Sư phạm

MS 171/2022 - 13/10/2022: TS. Đào Thị Thanh Hà

Seminar12/10/2022
Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

Thông báo số 2 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

Lịch Seminar Khoa Giáo dục quốc phòng

MS 170/2022 - 08/10/2022: Nguyễn Minh Quyết

Seminar07/10/2022