Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo: Hội nghị đại số - hình học - Tôpô

1. Cơ quan tổ chức:
      - Viện Toán học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
      - Trường Đại học Vinh.
2. Mục đích: Tạo điều kiện để các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu trong cả nước gặp gỡ, thông báo và trao đổi về các kết quả nghiên cứu đạt được gần đây trong các lĩnh vực Đại số - Hình học - Tôpô.
3. Thời gian: Từ ngày 17/12/2007 đến ngày 19/12/2007.

 4. Địa điểm: Trường Đại học Vinh - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
5. Nội dung: Hội nghị bao gồm một số Báo cáo mời (50 phút), Thông báo ngắn(15 phút).
6. Ban Tổ chức: GS.TSKH Hà Huy Khoái (Viện Toán học, đồng Trưởng ban), PGS.TS Ngô Sỹ Tùng (ĐH Vinh, đồng Trưởng ban), PGS.TS Trần Đạo Dõng (ĐH Huế), PGS.TS Nguyễn Việt Dũng (Viện Toán học), PGS.TS Nông Quốc Chinh (ĐH Thái Nguyên), TS Phan Dân (ĐH GTVT Hồ Chí Minh), TS Nguyễn Văn Sanh (ĐH Mahidol, Thái Lan).
7. Ban Chương trình: GS.TSKH Nguyễn Tự Cường (Viện Toán học, Trưởng ban), GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng (ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội), GS.TSKH Lê Tuấn Hoa (Viện Toán học), GS.TSKH Đỗ Ngọc Diệp (Viện Toán học), GS.TSKH Đỗ Đức Thái (ĐHSP Hà Nội), GS.TSKH Đào Trọng Thi (ĐHQG Hà Nội), PGS.TS Lê Văn Thuyết (ĐH Huế).
8. Ban Tổ chức địa phương: PGS.TS Ngô Sỹ Tùng (Trưởng ban), PGS.TS Trần Văn Ân (Phó ban), PGS.TS Nguyễn Thành Quang (Phó ban), PGS.TS Nguyễn Văn Quảng, TS Bùi Văn Dũng, PGS.TS Lê Quốc Hán, TS Nguyễn Duy Bình, TS Chu Trọng Thanh, TS Nguyễn Thị Hồng Loan, Ths Lê Văn Thành, Ths Trần Anh Nghĩa, CN Thiều Đình Phong.
9. Đăng ký tham dự:
      - Hội nghị phí: 100 000 đ.
      - Căn cứ vào nguồn kinh phí, Hội nghị có thể tài trợ chi phí tham quan du lịch, tài liệu và một phần tiền ăn trưa.
      - Ban Tổ chức sẽ dành một phần kinh phí để tài trợ vé đi lại, ăn ở cho một số người làm toán trẻ có khó khăn về tài chính. Vậy ai có nguyện vọng có thể làm đơn xin tài trợ và gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 15/10/2007 theo địa chỉ sau: Email: ngositung@yahoo.com hoặc hhkhoai@math.ac.vn.
      - Đăng ký và gửi tóm tắt báo cáo (nếu có): trước ngày 20/10/2007 theo một trong hai địa chỉ sau:
1. GS. TSKH Nguyễn Tự Cường, Viện Toán học. Email: ntcuong@math.ac.vn.
2. PGS.TS Trần Văn Ân, Phòng Khoa học Thiết bị, Trường ĐH Vinh, 182 Lê Duẩn - TP. Vinh - Nghệ An. Email: andhv@yahoo.com.
- Tải về danh sách đại biểu tham dự
- Tải về thông báo
Ban tổ chức