Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học Vinh thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022.

(Chi tiết thông báo xem tại đây)